Viktig information till våra kunder:

Vi använder SIM-kort som kan utnyttja samtliga telenät i Sverige, och påverkas alltså inte av dagens driftstörningar hos ett par teleleverantörer. Ni kan använda era personlarm precis som vanligt! 🙂