Har du bevittnat ett brott? Vad innebär det att vittna, och vilket stöd kan du få? Går en rättegång verkligen till som på film? Vi har frågat Malin Bengtsson på Brottsofferjouren. Om du vill veta mer om vittnesstöd besök www.boj.se

Vad innebär vittnesstöd?

Vittnesstöd är en ideellt verksam person vars huvuduppgift är att ge medmänskligt stöd och praktisk information till vittnen och målsägande i samband med rättegång. Genom att få information och stöd inför en kommande rättegång kan det generera ett tryggare vittne/målsägande inne i rättssalen och rätten får därmed ett bättre bevisunderlag för sitt dömande.

Själva stödet och informationen kan se olika ut och röra sig om allt från några minuters information till stöd under flera dagars rättegång. 

En del mår otroligt dåligt inför en rättegång, och har svårt att sova eller äta flera veckor innan rättegången. Att se och möta den tilltalade och eventuella vänner och anhöriga till denne kan kännas obehagligt.

Många tror att en rättegång går till såsom de sett i filmer. Många är rädda att säga fel eller inte förstå frågan, samt rädda för repressalier innan, under eller efter rättegången. Det finns mycket oro, okunskap och rädsla inför det.

Måste man ställa upp på att vittna?

Ja, i Sverige har vi allmän vittnesplikt enligt RB 36:1 vilket innebär en skyldighet att vittna i domstol om åklagaren eller tilltalad med dess försvarare anser att det behövs.

Det går alltså inte för enskilda personer att bestämma om de vill vittna eller ej. Det finns dock ett par undantag där rätten kan pröva om du ska höras eller inte.

Vad tycker ni att alla bör känna till om att vittna och/eller vittnesstöd?

Vad som är bra att känna till om att vittna är vilken viktig och modig insats det är att vittna. Vittnen skulle få mer uppskattning för det viktiga de gör. Det är bra att vara så påläst det går inför rättegången och det går även att på förhand kontakta vittnesstödsverksamheten för att få möjlighet till ett förmöte där man går igenom allt som kommer att ske.

En av utmaningarna med vittnesstöd är just att människor inte vet vilken hjälp och stöd de kan få om de skulle drabbas.

I nuläget är vi beroende av att den domstolshandläggare som utfärdar kallelsen även ska komma ihåg att ”bocka i” rutan för information om vittnesstöd så den går ut med kallelserna. Det kan både glömmas bort, missas eller väljas bort.

Många tänker att vi endast är stöd till vittnen p.g.a. namnet, men vi tar även hand om målsäganden och anhöriga och ibland även tilltalad utan försvarare.