ServiceDesk™

ServiceDesk™ServiceDesk™ är ett webbaserat program som du använder för att effektivisera och höja säkerheten vid användandet av personlarm. ServiceDesk passar såväl till befintliga personlarm och avtal från andra leverantörer, som när ni tar vårt kompletta paket inklusive larm.

Vi har genom möten med våra kunder ute i deras verksamheter uppmärksammat ett behov av större kontroll och förbättrade rutiner för användandet av personlarm. De har upplevt att det är komplicerat och tidskrävande att få information gällande hur effektivt och frekvent personlarmen på företaget brukas.

Där och då föddes tanken hos oss om att skapa ett administrativt verktyg som säkerställer att rutiner följs och som samtidigt ökar kontrollen av användandet.

Med ett steg framåt på vår resa mot ett tryggare samhälle kan vi nu med stolthet presentera resultatet av detta, ServiceDesk™. 

 ServiceDesk™ hjälper till att svara på frågor som:

  • Vem använder larmet nu?
  • Vart befinner sig användaren?
  • Känner användaren till företagets rutiner?
  • När provlarmades larmet senast?
  • Hur frekvent används larmen?
  • Hur dokumenteras användandet?

ServiceDesk hjälper till att:

  • Få kontroll över användandet
  • Effektivisera men samtidigt öka användandet och tillgängligheten
  • Säkerställa att rutiner följs
  • Följa upp åtgärden i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Att använda ServiceDesk™ är enkelt, tryggt, ekonomiskt och tidseffektivt.

Beroende på aktiv tid med riskbedömda arbetsuppgifter och verksamhetens natur räknar vi med att en arbetsgrupp på upp till 30 personer kan dela på 5 larmenheter och en ServiceDesk. Naturligtvis måste behovet analyseras i varje enskilt fall.

ServiceDesk™ är skalbart utifrån kundens behov. T.ex. kan endast Provlarmspåminnelse användas, vilken säkerställer att larmens funktion är regelbundet testad i linje med gällande rutin.

Beställ nu