Vi har utökat hemsidan med en avdelning för aktiviteter. Här kommer vi att anslå aktuella och kommande seminarier, utbildningar och andra tillfällen till kontakter. Här kan man också anmäla sig till dem. Våra uppskattade seminarier i personsäkerhet kommer att fortsätta under vintern och här kan ni se när de kommer i närheten av er. Vi planerar för ett nytt seminarium i Stockholm i december och senare i Skåne.
Våra utbildningar är i regel skräddarsydda för enskilda företag, men för att även mindre företag som inte kan fylla alla platser skall ges möjlighet till att delta i utbildningarna skall vi under våren anordna ”öppna” utbildningar där enstaka deltagare kan anmäla sig. Läs mer om utbildningar under Produkter/Utbildningar.