I den mansdominerade, stundtals ganska traditionella säkerhetsbranschen har Anna Adlerz Ström arbetat sig igenom nästan varje tänkbar roll. Idag sitter hon inte på bara en, utan två, ledande positioner – KMA-chef för hela Axlås Solidlås och verksamhetschef för Begelås.

Anna började sin karriär i låsbranschen för nästan 20 år sedan på Bysmeden Lås. Hon arbetade i butiken, med tillverkning och systemarkiv. Hon har varit inköpare, avtalsansvarig, arbetsledare och personalchef. Sedan 2017 har Anna Adlerz Ström arbetat med kvalitet och miljö, att upprätta, implementera och certifiera ett ledningssystem för kvalitets- och miljöarbetet som KMA-chef för hela Axlås Solidlås. 2019 tillträdde hon även som verksamhetschef för Begelås.

Ser du dig själv som ”en chef”? Ordet chef för mig är endast till för att skapa tydlighet i en rollfördelning (dom tillfällen det behövs). Jag ser mig själv mer som en ledare än ”chef” och min ledarstil är mer coachande än ”direkt styrd”. Jag förespråkar samspel i teamet mer än individuell prestation samtidigt som jag verkligen vill främja den personliga utvecklingen. Jag älskar det norska uttrycket daglig leder, det känns som en definition av min ledarstil.

Vad är det bästa med att arbeta i säkerhetsbranschen? Att det är ett tjänstebaserat yrke, jag älskar hög servicenivå. Samtidigt som vårt yrke kan vara extrem styrt av regelverk har vi ändå rätt fria tyglar att skapa riktigt bra säkerhetslösningar till våra kunder. Med rätt kompetens, engagerade medarbetare och rätt ledarskap finns det inga gränser.

Vad ser du för tendenser inför framtiden? En del i vårt kvalitetsarbete är att ständigt ligga steget före och ha sina omvärldsanalyser uppdaterade. Med input från alla våra områden, sälj, service, projekt, butik och andra ledarpositioner kan vi se en tydlig trend på mer efterfrågan vad gäller digitala-, molnbaserade- och integrerade säkerhetslösningar. Många av våra kunder inne i stan är väldigt måna om hjälp med kort inställelsetid på servicearbeten och närhet till våra butiker.

Vad hade du för bild av branschen/företaget eller att vara chef/ledarskap som visade sig vara fel? När jag började i branschen för 20 år sedan så var jargongen i branschen en helt annan. Extremt mansdominerad och kulturen var därefter. När jag blev anställd på Solidlås trodde jag att det skulle bli svårare att kliva in som yngre kvinnlig chef, det visade sig vara fel.

Idag har den jargonen nästan helt försvunnit, vilket gör att det är lättare att anställa kvinnliga medarbetare. Det tycker jag är väldigt positivt.

Vad tycker du att branschen skulle behöva? Ännu fler kvinnor i branschen. Jag tror att mixen mellan kvinnor, män, yngre och äldre samt personer med olika/andra erfarenheter stärker ett team och företag.

Avsluta meningen: ”det är omöjligt att vara en bra chef om…” du inte ser helheten.

Vill du veta mer om Begelås och Axlås Solidlås kan du kontakta Anna Adlerz Ström på 08 746 06 10 eller läsa mer på www.begelas.se . Precis som Axel Group och 31 andra företag är Begelås del av Prosero Security Group. Tillsammans har vi en enorm kunskap och kompetens inom säkerhetsbranschen. Genom ett antal intervjuer med några av bolagens ledare ska vi utforska den. Missa inte nästa del i vår intervjuserie!