Efter att ett flertal incidenter där påverkade och hotfulla personer har tagit sig in på stadsbiblioteket i Karlskrona och Lyckeby har det nu köpts in personlarm för att skapa en tryggare arbetsmiljö för de anställda. 

– Vi har haft ett antal incidenter med framförallt narkotikapåverkade personer som har tagit sig in i lokalerna. Det har varit folk som har druckit sprit och vi har också hittat sprutor, och det gör att vi måste agera och helt enkelt se till att både personal och besökare känner sig trygga, säger bibliotekschef Detlef Barkanowitz.

Personlarmen är kopplade mot SOS Alarms larmcentral vilket innebär att den nödställde endast är ett knapptryck och ett par sekunder ifrån att få hjälp av utbildad personal, som i sin tur kan tillkalla på assistans i form av polis och/eller ambulans.

Samma dag som Sveriges radio var på plats på biblioteket så har en incident inträffat där en påverkad person har tagit sig in på bibliotekets barnavdelning.

Du kan läsa mer om reportaget från P4 Sveriges radio här