IP-klass

En klassifikation av hur bra inkapslingen av elektroteknisk utrustning står emot och skyddar mot vatten, damm, inträngande föremål samt ofrivillig beröring (t.ex. petskydd i kontakter). Klassifikationen har formen IP (international protection, ibland tolkat som ingress protection) följt av två siffror. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt samt beröring är och den andra hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd.

Första siffran: Skydd mot beröring och inträngande föremål.

KlassningBeskrivning
IP0XOskyddat
IP1XMinst 50 mm i diameter
IP2XMinst 12,5 mm i diameter
IP3XMinst 2,5 mm i diameter
IP4XMinst 1 mm i diameter
IP5XDammskyddat
IP6XDammtätt (exponerat för finkornigt talkpulver i dammkammare 2-8 tim)
Läs mer

Andra siffran: Skydd mot inträngande vatten.

KlassningBeskrivning
IPX0Oskyddat
IPX1Droppskyddat (endast vertikala droppar)
IPX2Droppskyddat vid max 15° lutning
IPX3Strilsäkert
IPX4Striltätt
IPX5Spolsäkert
IPX6Spoltätt
IPX7Vattentätt (nedsänkt i vatten, 1 m i 30 minuter)
IPX8Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)
Läs mer