Att hitta nya medarbetare är inte fullt så enkelt som det var för tio år sedan. Eftersom vi arbetar med personsäkerhet, och våra kunders trygghet alltid är vår högsta prioritet är det självklart för oss att rekrytera enkom utifrån kvalifikationer och kompetens. Att rekrytera jämställt har visat sig lättare sagt än gjort.

Att varje medarbetare hos oss har rätt personlighet, vilja och kunskap för respektive tjänst är avgörande för att vi ska kunna fortsätta leverera marknadens i särklass bästa personlarmstjänster. Vår filosofi att uppskattade medarbetare föder uppskattade och nöjda kunder visar sig stämma bra, och vi växer så att det knakar. Bara den gångna veckan har vi välkomnat två nya kollegor. Men att hitta nya medarbetare är svårt! Delvis kanske det beror på att den typen av personer vi behöver inte är lika välrepresenterad i vår yrkesgrupp som i andra. Kanske är det även svårt att få rätt kandidat att se oss som en potentiell arbetsgivare eftersom vår bransch kan uppfattas som hård och låst.

Trots en stark strävan att ha en jämn könsfördelning är vi idag 60% kvinnor på företaget. Ja, du läste rätt. Säkerhetsbranschen har, liksom alla branscher, ett antal mossiga traditioner, men vad vi tydligt ser när vi utmanar dessa och anställer helt utifrån kompetens är att de kvinnliga sökanden sopar banan med de manliga. Tekniska, ambitiösa, snabblärda kvinnor som får brinna och utvecklas på jobbet ställer schablonbilden av en klassisk ”säkerhetsgubbe” i skamvrån.

Vi kommer att växa med över 25% i år, och med en stabil och kontrollerad tillväxt räknar vi med att vara tjugo anställda inom två år. Då är vårt mål att ha en jämnare könsfördelning i personalstyrkan. Vi kommer att fortsätta rekrytera rätt person till rätt tjänst, för en bättre säkerhetsbransch. Förhoppningen är att vår yrkesgrupp snart ska locka fler olika sorters personer, då vi är övertygade om att alla tjänar på mångfald, nya samarbeten och perspektiv.

Johannes Jacobsson, VD Axel Group AB