Utbildningar

Falcks första hjälpen utbildning

Falcks första hjälpen utbildning är en heltäckande utbildning inom L-ABCDE, HLR och AED.

D-HLR utbildning

Ger grundläggande teoretisk kunskap och praktisk träning för att kunna utföra hjärtlungräddning med god kvalitét och använda hjärtstartare.

Brandskyddsutbildning

Utbildningen ger grundläggande kunskap och handlingsberedskap vid brandincidenter.

Krisstöd utbildning

Utbildningen ger deltagarna verktyg för att kunna ge emotionell första hjälpen vid en traumatisk händelse.

Bemötande i konfliktsituation

Utbildning inriktad på att hantera konflikter på arbetsplatsen.