I senaste numret av Unionens medlemstidning Kollega kan vi läsa om hur skrämmande vanligt mobbning på arbetsplatsen är. Som vanligt känner alla ett offer men ingen en mobbare.

Enligt artikeln är den vanligaste sortens mobbning utfrysning, det vill säga att en kollega blir utstött och inte får ta del av gemenskapen. Enligt Kollegas undersökning säger en tredjedel av de tillfrågade att mobbning förekommit på deras jobb, men bara en enda procent säger att de själva varit delaktiga. Samtidigt som nästan allihop säger att de skulle ingripa om de såg något utsättas. En person kan bara bli utstött från gruppen om gruppen – alltså resten av kollegorna – inte släpper in. Som vanligt handlar det om att vara en aktiv del av lösningen och inte en passiv del av problemet. Om du inte gör något för att integrera din utfrysta kollega, på vilket sätt är du då inte en mobbare som dels tillåter gruppens beteende men dessutom deltar i det?

Vad kan vi som arbetsgivare göra för att aktivt motverka mobbning på arbetsplatsen? Massor! En sak är att frånta chefen makten att bedöma vem som är utsatt. Det är nämligen samma sak där, alla har någon haft en riktigt urusel chef men vilken chef har varit kass? Tyvärr är chefen inte helt sällan mobbaren. Utse ett skyddsombud, och se till att skyddsombudet har befogenhet att gå förbi även chefen om det skulle vara nödvändigt.  En annan sak är att aktivt hålla lite koll. För lite statistik! Varför är det just Johan som aldrig kan följa med på aw? Och varför måste Lotta prata i mun på Markus vid nästan vartenda möte? Ta sedan problemet på lika stort allvar som alla andra arbetsmiljöfrågor som gör din personal sjuk. Fråga. Kommunicera. Be om hjälp. För om du inte gör det, om du tittar åt ett annat håll, då är det du som är mobbaren.

Johannes Jacobsson, VD på Axel Group AB