Med ett annat skatteupplägg för svenska företag hade fler klarat Coronakrisen på egen hand – och vi hade sluppit slösa skattemedel på bolag som ändå kommer att gå omkull.
Det var en av de gemensamma ståndpunkter som Lotta Salomonsson, vd Fairdeal Group, och Johannes Jacobsson, vd Axel Group, möttes kring vid ett Småföretagarsnack på Gripsholm strax efter midsommarhelgen.

– Jag är otroligt intresserad av människor och jag älskar utmaningar. Nu när vi har klarat av den första delen av Coronakrisen måste jag säga att det har varit tufft, men det har trots allt gett den här våren lite extra stuns.

Lotta Salomonsson beskriver våren 2020 som en mental resa, där hon personligen vandrat från chock och skräck till sorg och ilska för att landa i någon typ av jävlaranamma:

– Först tänkte jag bara: ”Shit! Vad ska vi göra? Kunderna sitter still och gör ingenting. Ska vi permittera nu?” Sedan kom jag till insikt, att okej, vi är uppförsbacke och då kan vi ju inte bromsa för då faller vi. Vi måste kämpa hårdare och gasa oss ur det här läget.

Hon valde att samla hela personalen, och tillsammans gjorde de kalkylen kring eventuella permitteringar. Alla förstod allvaret, men var fast beslutna att gasa för att ta sig ur krisen fulltaliga. Så här långt ser det ljust ut, även om det på framför allt nyförsäljningen märks att det varit tuffare de senaste månaderna. Fördelen med att det finns mer tid över, är dock att det finns utrymme att bygga relationer med både befintliga och potentiella kunder.

Lotta Salomonsson är uppvuxen på en småländsk bondgård, men flyttade till Stockholm som 18-åring. Efter ett par år inom vården började hon jobba som parkeringsvakt och blev nyfiken på juridiken kring parkering. Snart hamnade hon på Securitas, där hon gjorde karriär som säljare innan hon och tre kollegor valde att lämna tryggheten för att starta eget – Fairdeal Group, som i grunden handlade om att förhandla avtal för kunder.

– Jag är mer visionär än förvaltare. Vilket i och för sig rimmar illa med var jag är idag – jag har ändå varit på samma ställe i 14 år, konstaterar Lotta Salomonsson.

Med åren har verksamheten utvecklats, från bara säkerhet och parkering, till upphandling och inköp även på städsidan, och den offentliga sidan är idag den i särklass tyngsta. När Coronakrisen slog till märktes det tydligast på fastighetssidan, där man bromsade snabbt och fortfarande har fullt upp att hjälpa sina kunder.

– Vi har en hel del ramavtal, men ändå upplever vi att många pausar lite just nu. Vi har fått gå på hårdare och påmint kunderna om att tiden går.

Dagen före midsommarafton fick man en förfrågan om en utbildning. Måndag morgon hölls första utbildningspasset – digitalt i sann Coronaanda.

– Vi har bestämt oss för att inte ställa in, utan att ställa om istället. Vi har lagt om våra fysiska utbildningar till digitala så långt det är möjligt. Vissa moment måste göras på plats, och då gör vi det i anpassade former. Vi tar alla uppdrag vi kan och så fort vi kan. Man får vara glad att man har att göra, säger Lotta Salomonsson enkelt.

Frågan kring hur de stödpaket som sjösatts ska finansieras i framtiden, och av vem, är stor och närvarande. På Gripsholms terrass diskuteras lösningar i stil med att alla företag skulle behöva bygga upp en egen buffert istället för att vinstskatta fullt ut, och därmed kunna stå på egna ben även i kris. De bägge vd:arna konstaterar att de som leder mindre bolag måste vara både breda och snabbfotade för att klara sig riktigt bra.

– Jag upplever att många skyller på Corona när de väljer att inte investera. Jag försöker själv att hitta andra argument när jag blir kontaktad av en säljare som inte har något intressant för mig. När jag får ett nej med hänvisning till Corona, frågar jag alltid om det är något särskilt som hänt hos dem, annars borde behovet av säkerhet vara lika stort, säger Johannes Jacobsson.

Gänget på Axel Group har lyckats resultatet uppe, och Johannes Jacobsson konstaterar att man inte hör till dem som ökat tack vare Corona, men heller inte minskat på grund av den. Även om personlarm i vissa fall kan ersätta medarbetare när det handlar om att leva upp till regelverket kring ensamarbete.

– Personalen gynnas av att ha en ledare som är kreativ – inte minst i tuffa tider. Det syns väldigt tydligt nu vilka bolag som har ledare som fått med sig personalen, och vilka som fattat dåliga beslut tidigare och fokuserat på fel saker. Jag ser hur viktigt det är att vi går vår väg och går före, att vi förmedlar att vi är trygga i vårt beslut även om vi inte alltid har facit, säger han.

Lotta Salomonsson menar att kriser kräver kreativitet:

– Men det krävs att den fanns där innan för det är svårt att klämma fram kreativitet under en kris. Man får inte glömma att det vi gör nu – vi som gör saker nu – kommer vi att ha fördel av när vi kommit över krönet.