Axel Group Personlarm

Axel Group – Vi är experter på personlarm & arbetsmiljö

Axel Group är Sveriges ledande leverantör inom personsäkerhetslösningar. Vår verksamhet är inriktad på personsäkerhet & arbetsmiljö och vårt arbete utgår ifrån arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter om Ensamarbete och Våld & hot i arbetsmiljön.

Vårt fokus ligger i att leverera marknadens mest kompletta och kvalitativa personlarmspaket. Vid avtal med Axel Group tar vi ansvar under hela avtalsperioden och strävar alltid efter att våra kunder ska känna sig trygga med oss som leverantör. När kundavtalen är skrivna börjar våra åtaganden.

 -Trygga arbetsgivare ger trygga medarbetare

Aktuellt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev som berör arbetsmiljö och personsäkerhet?